سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
دانشمندترین مردم، بیمناکترین آنان از خدای سبحان است [امام علی علیه السلام]